ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp.

95 300 01 21